FAQ

Här hittar du de vanligaste ställda frågorna som får svar. Om du inte skulle hitta svar på din fråga, då kan du såklart kontakta oss. Detta gör du antingen via kontaktformuläret eller info@papilite.se.

Alla uppgifter uppdateras regelbundet för att alltid vara aktuella.

Flera tillförlitliga och oberoende register är källan till uppgifterna som tjänsten tillhandahåller. Registerna samkörs med varandra och eventuella differenser kontrolleras för att säkerställa att det är korrekta uppgifter.

Det beror lite på. Det finns gator eller gatunamn men inga husnummer. Gatorna är grupperade per postnummer. Tillgång till gator är endast för betalande användare.

Ungefär 80-85 % av GPS-koordinaterna har högre exakthet än resterande del. GPS-koordinaterna återspeglar en central position inom området där exempelvis ett postnummer eller postort ligger. Storleken på postnummerområden varierar.

Det finns ingen möjlighet till en "bulk-hämtning" av alla uppgifter. Om det hade varit möjligt hade hela tjänsten som API förlorat sitt syfte.

Aktuella uppgifter för Danmark, Norge och Finland finns för alla betalande användare, men utan gator/gatunamn.

Vissa e-handelsystem och CRM-system har koppling till PAP/API Lite. Om det inte finns något förberett så behöver du ha programmeringskunskaper. I vilket programmeringsspråk är helt oväsentligt, då denna tjänst är oberoende av det. En annan väg är att kontakta leverantören av din hemsida, webbshop, CRM-system eller dylikt för att framföra önskan om att kunna använda PAP/API Lite.

Det är så att det finns postnummer som sträcker sig utanför kommun- och/eller länsgränser. Sveriges administrativa indelning av kommuner och län följer tyvärr inte alltid det gällande postnummersystemet. Därför har vi valt (än så länge) att ett postnummer som stäcker sig utanför, får kommun och län tilldelat beroende på vart större delen av postnummerområdet är lokaliserat.