Öppet REST API
med Sveriges
postnummer och postorter

Kontrollera svenska postnummer och postorter med denna oberoende och öppna API-tjänst.
Spara tid och pengar genom att alltid ha tillgång till aktuella postnummer, postorter och gator.
Oavsett plattform eller system är integrationen både enkel och flexibel.

Alla postnummer

Det finns över 16.000 postnummer i Sverige. Antalet postnummer förändras ständigt. Bland annat i takt med att det byggs runt om i landet. PAP/API Lite innehåller aktuella uppgifter om Sveriges samtliga postnummer genom regelbundna uppdateringar.

Alla postorter

Det finns 1.740 postorter i Sverige som är fördelade på 290 kommuner i 21 län. Nya postorter tillkommer mer sällan, men det sker. PAP/API Lite innehåller uppdaterade uppgifter om alla Sveriges postorter, nya som befintliga.

Allt geokodat

Geografiska koordinater, eller GPS-koordinater är alltså latitud och longitud. Detta ger en geografiska position vart exempelvis ett postnummer ligger. Samtliga uppgifter i PAP/API Lite är geokodade och det är behjälpligt på många sätt.

Alla gator

Det finns ungefär 400.000 gator i Sverige. Storgatan är det vanligaste gatunamnet medan flest bor på Ringvägen i Stockholm. Postnummer och postort stämmer, men finns gatan? PAP/API Lite innehåller alla gator grupperade per postnummer.


Registrera dig

I samband med registrering accepterar du därmed användarvillkoren för denna tjänst.


Priser

Tripp

Gratis
för alltid
 • Max 500 anrop/dag
 • Grundläggande funktioner
 • Utökade funktioner bl.a gator
 • Notifikation om uppdateringar
 • Support via e-post svarstid 24 timmar
Registrera

Trapp

Donera en gång
450 kr
 • Max 5.000 anrop/dag
 • Grundläggande funktioner
 • Utökade funktioner bl.a gator
 • Notifikation om uppdateringar
 • Support via e-post svarstid 6 timmar
Donera

Trull

Donera en gång
750 kr
 • Max 10.000 anrop/dag
 • Grundläggande funktioner
 • Utökade funktioner bl.a gator
 • Notifikation om uppdateringar
 • Support via e-post svarstid 4-6 timmar
Donera

Vid engångsdonation för Trapp eller Trull gäller följande: 1.) Skaffa först Tripp och aktivera det enligt instruktioner vid registrering. 2.) Genomför en donation för antingen Trapp eller Trull. Ange registrerad e-postadress för Tripp i meddelandefältet hos PayPal. 3.) Ett e-post med bekräftelse på uppgraderingen skickas till registrerad e-postadress inom 6-8 timmar. OBS! Inga donationer återbetalas. Efter genomförd donation tillhör donationen tjänsten och dess upphovsman.

Vill du donera mindre, mer eller flera gånger?
Alla donationer är välkomna.

Donera valfritt belopp i valfri valuta


Referenser

IVT Värmepumpar

"Vi använder PAP/API Lite för att kontrollera postnummer och plocka fram geopositioner. PAP/API Lite är både lättanvänt, stabilt och har alltid aktuella uppgifter. Att de dessutom har bra support gör ju inte saken sämre."

Jesper Snive, Brand Manager på IVT Värmepumpar

Bolagspartner

"Vi använder PAP/API Lite för att validera kunddata innan vi skickar den för registrering hos Bolagsverket. På det sättet sparar vi tid och garanterar hög kvalitet på uppgifter som ska registreras. PAP/API Lite var väldigt enkelt att komma igång med och det har varit stabilt och snabbt."

Karl-Johan Tångby, Bolagspartner

EON

"Tjänsten var väldigt användbar och lättanvänd för uppdatering av postnummer i vissa av våra register."

Magnus Lindström, EON

Vinden

"Med PAP/API Lite kan vi enkelt hämta ut information om postnummer utifrån en datakälla som ständigt uppdateras. Rekommenderas."

Tobias Törnros, CTO på Vinden

Laundrop

"PAP/API Lite ger oss uppdaterad adressinformation i realtid. Våra kunder kan helt enkelt inte råka skriva in fel adress - vilket minimerar fel! Vi valde PAP/API Lite för att det är lätt integrerat och alltid fungerar!"

Jesper Pettersson, Laundrop

Lundatech

"Med hjälp av PAP/API Lite har vi tillgång till snabb och korrekt data som vi använder för att kontrollera att postnummer är korrekta och till att enkelt kunna uppskatta sträckan mellan olika platser i Sverige."

Henrik Doverhill, CTO på Lundatech

Enkla Juridik

"Vi har sedan flera månader tillbaka byggt en koppling mellan vårt CRM och PAP/API Lite. Med hjälp av PAP/API Lite vet vi nu vilken ort, kommun och län våra leads kommer ifrån när de fyller i sitt postnummer i kontaktformulären. På så vis kan beakta geografisk närhet och snabbt tilldela rätt lead till rätt medarbetare. Jag kan varmt rekommendera PAP/API Lite eftersom det är väldigt enkelt att använda och återger datan snabbt och helt korrekt!"

Niels Groenewegen, VD på Enkla Juridik


Dokumentation

Anrop Request

Postnummer

Hämta data baserat på postnummer utförs enligt nedan. Endast fullständiga postnummer med fem siffror, ex. 12345 (utan mellanslag eller andra tecken) kommer att ge svar.

Anrop med ofullständiga postnummer är möjligt, dock minst tre siffror, ex. 123 eller 1234 (utan mellanslag eller andra tecken).

JSON

https://api.papapi.se/lite/?query=POSTNUMMER&format=json&apikey=DIN_APINYCKEL

XML

https://api.papapi.se/lite/?query=POSTNUMMER&format=xml&apikey=DIN_APINYCKEL

Postort

Hämta data baserat på postort utförs enligt nedan. Postortens namn kan vara ofullständigt men minst fyra bokstäver krävs för att ge svar.

Anrop med mindre antal bokstäver. Det är möjligt med endast två bokstäver, istället för minimum fyra bokstäver.

JSON

https://api.papapi.se/lite/?query=POSTORT&format=json&apikey=DIN_APINYCKEL

XML

https://api.papapi.se/lite/?query=POSTORT&format=xml&apikey=DIN_APINYCKEL

Latitud och longitud

Hämta data baserat på latitud och longitud utförs enligt nedan. Både latitud och longitud (ex. 59.329323,18.068581) krävs för att ge svar.

JSON

https://api.papapi.se/lite/?query=LATITUD,LONGITUD&format=json&apikey=DIN_APINYCKEL

XML

https://api.papapi.se/lite/?query=LATITUD,LONGITUD&format=xml&apikey=DIN_APINYCKEL

Svar Response

Datan som returneras vid korrekt anrop innehåller följande postnummer (postal_code), postort (city), latitud (latitude), longitud (longitude), kommunkod (county_code), kommun (county), länskod (state_code), län (state), gator(streets), notering (notes) och uppdaterad (updated).

Svarskoder HTTP-statuskoder

Anrop kan ge följande svarskoder som är standard HTTP-statuskoder.

HTTP-statuskod Beskrivning
200 — OK Korrekt anrop med svar
400 — BAD REQUEST Felaktigt anrop
401 — UNAUTHORIZED Felaktig API-nyckel
403 — FORBIDDEN Gräns nådd för anrop per dag eller spärrad API-nyckel
404 — NOT FOUND Korrekt anrop men utan svar

Daglig anropskvot Custom HTTP-headers

Följande special HTTP-headers kan användas för överblick av daglig anropskvot.

HTTP-header Beskrivning
UserDailyLimit Max antal anrop per dag
UserDailyQuota Använda anrop för dagen
UserDailyRemaining Kvarvarande anrop för dagen

Postnummer

Svar på anrop baserat på postnummer ser ut enligt nedan. Svaret innehåller endast en post.

Svaret kan innehålla upp till 100 poster, om anropet gäller ofullständigt postnummer.

JSON

{"api":{"name":"PAP/API Lite","url":"https://papilite.se","version":"X.X","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS","encoding":"UTF-8"},"results":[{"postal_code":"11434","city":"Stockholm","latitude":"59.3337496","longitude":"18.0757887","county_code":"0180","county":"Stockholm","state_code":"01","state":"Stockholm","streets":["Birger Jarlsgatan", "Engelbrektsplan", "Ingmar Bergmans Gata", "Nybrogatan"],"note":"","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS"}]}

XML

<results>
  <api>
    <name>PAP/API Lite</name>
    <url>https://papilite.se</url>
    <version>X.X</version>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
    <encoding>UTF-8</encoding>
  </api>
  <result>
    <postal_code>11434</postal_code>
    <city>Stockholm</city>
    <latitude>59.3337496</latitude>
    <longitude>18.0757887</longitude>
    <county_code>0180</county_code>
    <county>Stockholm</county>
    <state_code>01</state_code>
    <state>Stockholm</state>
    <streets>
      <street>Birger Jarlsgatan</street>
      <street>Engelbrektsplan</street>
      <street>Ingmar Bergmans Gata</street>
      <street>Nybrogatan</street>
    </streets>

    <note></note>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
  </result>
</results>

Postort

Svar på anrop baserat på postort ser ut enligt nedan. Svaret kan innehålla upp till 100 poster.

JSON

{"api":{"name":"PAP/API Lite","url":"https://papilite.se","version":"X.X","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS","encoding":"UTF-8"},"results":[{"postal_code":"10004","city":"Stockholm","latitude":"59.3293235","longitude":"18.0685808","county_code":"0180","county":"Stockholm","state_code":"01","state":"Stockholm","streets":["Test"],"note":"","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS"},{"postal_code":"10005","city":"Stockholm","latitude":"59.3293235","longitude":"18.0685808","county_code":"0180","county":"Stockholm","state_code":"01","state":"Stockholm","streets":["Leveranspunkt"],"note":"","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS"},{"postal_code":"10012","city":"Stockholm","latitude":"59.3293235","longitude":"18.0685808","county_code":"0180","county":"Stockholm","state_code":"01","state":"Stockholm","streets":["Riksdagen"],"note":"","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS"} [...]

XML

<results>
  <api>
    <name>PAP/API Lite</name>
    <url>https://papilite.se</url>
    <version>X.X</version>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
    <encoding>UTF-8</encoding>
  </api>
  <result>
    <postal_code>10004</postal_code>
    <city>Stockholm</city>
    <latitude>59.3293235</latitude>
    <longitude>18.0685808</longitude>
    <county_code>0180</county_code>
    <county>Stockholm</county>
    <state_code>01</state_code>
    <state>Stockholm</state>
    <streets>
      <street>Test</street>
    </streets>

    <note></note>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
  </result>
  <result>
    <postal_code>10005</postal_code>
    <city>Stockholm</city>
    <latitude>59.3293235</latitude>
    <longitude>18.0685808</longitude>
    <county_code>0180</county_code>
    <county>Stockholm</county>
    <state_code>01</state_code>
    <state>Stockholm</state>
    <streets>
      <street>Leveranspunkt</street>
    </streets>

    <note></note>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
  </result>
  <result>
    <postal_code>10012</postal_code>
    <city>Stockholm</city>
    <latitude>59.3293235</latitude>
    <longitude>18.0685808</longitude>
    <county_code>0180</county_code>
    <county>Stockholm</county>
    <state_code>01</state_code>
    <state>Stockholm</state>
    <streets>
      <street>Riksdagen</street>
    </streets>

    <note></note>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
    [...]
  </result>

Latitud och longitud

Svar på anrop baserat på latitud och longitud ser ut exakt som svaret vid postort (enligt ovan). Skillnaden är dock den att svaret innehåller 50 poster och sorterat efter kortast distans.


FAQ

 • Hur aktuella är uppgifterna som tillhandahålls av tjänsten?

  Alla uppgifter uppdateras regelbundet och för att vara mer exakt så sker detta var 14:de dag.
 • Vilken är källan till uppgifterna?

  Flera tillförlitliga och oberoende register är källan till uppgifterna som tjänsten tillhandahåller. Registerna samkörs med varandra och eventuella differenser kontrolleras.
 • Finns det några adressuppgifter?

  Det beror lite på. Det finns gator eller gatunamn men inga husnummer. Gatorna är grupperade per postnummer. Tillgång till gator är endast för dem som har donerat.
 • Hur exakta är GPS-koordinaterna?

  Ungefär 70-80 % av GPS-koordinaterna har högre exakthet än resterande del. GPS-koordinaterna återspeglar en central position inom området där exempelvis ett postnummer eller postort ligger. Storleken på postnummerområden varierar.
 • Kan jag få ut alla postnummer och postorter på en och samma gång?

  Det finns ingen möjlighet till en "bulk-hämtning" av alla uppgifter. Om det hade varit möjligt hade hela tjänsten som API förlorat sitt syfte.
 • Vad används donationerna till?

  Alla pengar från donationer återinvesteras i tjänsten för att göra den ännu bättre. Bra kan bli bättre, och bättre kan bli bäst. Medan andra ord är inte tjänsten vinstdrivande.


Donera
Mindre, mer eller flera gånger

Alla donationer är välkomna. Många bäckar små som det så fint heter. Vill du donera valfritt belopp i svenska kronor eller kanske i kryptovaluta? Valet är helt och hållet ditt. Alla donationer går oavkortat till att förbättra och vidareutveckla tjänsten. Valfri donation belönas med utökat antal anrop per dag baserat på donationens storlek och i relation till donationspaketen. Då måste såklart donatorn göra sig till känna genom att använda kontaktformuläret eller skicka e-post till info@papilite.se.

Bitcoin

Donera med Bitcoin

3PRuAeZPeNZToDUrT5CYPuL2jjSbQZH5gp

Ethereum

Donera med Ethereum

0x5b4BF8deF22966284158791B688d02F4FB78B216

OBS! Inga donationer återbetalas. Efter genomförd donation tillhör donationen tjänsten och dess upphovsman.


Kontakt