Öppet REST API
med Sveriges
gator, postnummer och postorter

Kontrollera svenska gator, postnummer och postorter med denna oberoende och öppna API-tjänst.
Spara tid och pengar genom att alltid ha tillgång till aktuella gator, postnummer och postorter.
Oavsett plattform eller system är integrationen både enkel och flexibel.

Vad tjänsten erbjuder Komma igång

Över 1000 användare och bland dessa finns:

IVT Värmepumpar
Ecokraft
EON
Vinden
Laundrop
Lundatech
Enkla Juridik
Bolagspartner

För dig som...

... är e-handlare

Minskar returer och administration genom att säkerställa att postnummer och postadress stämmer överens och är en giltig adress.

... har nationellt säljteam

Effektivisera allokeringen av era säljare genom att dela in säljområden via era kunders postnummer.

... erbjuder platsberoende tjänster

Genom att kunden anger sitt postnummer kan ni enkelt avgöra om det är inom det geografiska område ni erbjuder era tjänster.

... vill verifiera kundregister

Med hjälp av PAP/API Lite kan ni på ett enkelt och smidigt sätt verifiera samtliga adresser i ert kundregister.

Anrop & svar

Postnummer

Det finns över 16.000 postnummer i Sverige. Antalet postnummer förändras ständigt. Bland annat i takt med att det byggs runt om i landet. PAP/API Lite innehåller aktuella uppgifter om Sveriges samtliga postnummer genom regelbundna uppdateringar.

Gata kommun & län

Det finns ungefär 400.000 gator i Sverige. Postnummer och postort stämmer, men finns gatan? PAP/API Lite innehåller alla gator grupperade per postnummer.

Anrop med hjälp av postnummer eller postort

Anrop med hjälp av postnummer eller postort

Postort

Det finns 1.740 postorter i Sverige som är fördelade på 290 kommuner i 21 län. Nya postorter tillkommer mer sällan, men det sker. PAP/API Lite innehåller uppdaterade uppgifter om alla Sveriges postorter, nya som befintliga.

Geodata

Geografiska koordinater, eller GPS-koordinater är alltså latitud och longitud. Detta ger en geografiska position vart exempelvis ett postnummer ligger. Samtliga uppgifter i PAP/API Lite är geokodade och det är behjälpligt på många sätt.