Öppet REST API
med Sveriges
postnummer och postorter

Alla postnummer

Det finns över 16.000 postnummer i Sverige. Antalet postnummer förändras ständigt. Bland annat i takt med att det byggs runt om i landet. PAP/API Lite innehåller aktuella uppgifter om Sveriges samtliga postnummer genom regelbundna uppdateringar.

Alla postorter

Det finns 1.741 postorter i Sverige som är fördelade på 290 kommuner i 21 län. Nya postorter tillkommer mer sällan, men det sker. PAP/API Lite innehåller uppdaterade uppgifter om alla Sveriges postorter, nya som befintliga.

Allt geokodat

Geografiska koordinater, eller GPS-koordinater är alltså latitud och longitud. Detta ger en geografiska position vart exempelvis en postort ligger. Samtliga postorter i PAP/API Lite är geokodade och det är behjälpligt på många sätt.


Registrera dig


Priser

Tripp

Gratis

för alltid
 • Max 500 anrop/dag
 • Standard funktioner
 • Ingen notifikation om uppdateringar
 • Support via e-post 24 timmar
Registrera

Trapp

Donera en gång

450 kr

 • Max 5.000 anrop/dag
 • Fler funktioner
 • Notifikation om uppdateringar
 • Support via e-post (svarstid 6 timmar)
Donera *

Trull

Donera en gång

750 kr

 • Max 10.000 anrop/dag
 • Fler funktioner
 • Notifikation om uppdateringar
 • Support via e-post (svarstid 4-6 timmar)
Donera *

* Vid engångsdonation för Trapp eller Trull gäller följande: 1.) Skaffa först Tripp och aktivera det enligt instruktioner vid registrering. 2.) Genomför en donation för antingen Trapp eller Trull. Ange registrerad e-postadress för Tripp i meddelandefältet hos PayPal. 3.) Ett e-post med bekräftelse på uppgraderingen skickas till registrerad e-postadress inom 6-8 timmar.


Dokumentation

Anrop Request

Postnummer

Hämta data baserat på postnummer utförs enligt nedan. Endast fullständiga postnummer med fem siffror, ex. 12345 (utan mellanslag eller andra tecken) kommer att ge svar.

Anrop med ofullständiga postnummer är möjligt, dock minst tre siffror, ex. 123 eller 1234 (utan mellanslag eller andra tecken).

JSON

https://api.papapi.se/lite/?query=POSTNUMMER&format=json&apikey=DIN_APINYCKEL

XML

https://api.papapi.se/lite/?query=POSTNUMMER&format=xml&apikey=DIN_APINYCKEL

CSV

https://api.papapi.se/lite/?query=POSTNUMMER&format=csv&apikey=DIN_APINYCKEL

Postort

Hämta data baserat på postort utförs enligt nedan. Postortens namn kan vara ofullständigt men minst fyra bokstäver krävs för att ge svar.

Anrop med mindre antal bokstäver. Det är möjligt med endast två bokstäver, istället för minimum fyra bokstäver.

JSON

https://api.papapi.se/lite/?query=POSTORT&format=json&apikey=DIN_APINYCKEL

XML

https://api.papapi.se/lite/?query=POSTORT&format=xml&apikey=DIN_APINYCKEL

CSV

https://api.papapi.se/lite/?query=POSTORT&format=csv&apikey=DIN_APINYCKEL

Latitud och longitud

Hämta data baserat på latitud och longitud utförs enligt nedan. Både latitud och longitud (ex. 59.329323,18.068581) krävs för att ge svar.

JSON

https://api.papapi.se/lite/?query=LATITUD,LONGITUD&format=json&apikey=DIN_APINYCKEL

XML

https://api.papapi.se/lite/?query=LATITUD,LONGITUD&format=xml&apikey=DIN_APINYCKEL

CSV

https://api.papapi.se/lite/?query=LATITUD,LONGITUD&format=csv&apikey=DIN_APINYCKEL

Svar Response

Datan som returneras vid ett korrekt anrop innehåller följande postnummer (postal code), postort (city), latitud (latitude), longitud (longitude), kommunkod (county code), kommun (county), länskod (state code), län (state), notering (notes) och uppdaterad (updated).

Svarskoder HTTP-statuskoder

Anrop kan ge följande svarskoder som är standard HTTP-statuskoder.

HTTP-statuskod Beskrivning
200 — OK Korrekt anrop med svar
400 — BAD REQUEST Felaktigt anrop
401 — UNAUTHORIZED Felaktig API-nyckel
403 — FORBIDDEN Gräns nådd för anrop per dag eller spärrad API-nyckel
404 — NOT FOUND Korrekt anrop men utan svar
Postnummer

Svar på anrop baserat på postnummer ser ut enligt nedan. Svaret innehåller endast en post.

Svaret kan innehålla upp till 100 poster, om anropet gäller ofullständigt postnummer.

JSON

{"api":{"name":"PAP/API Lite","url":"https://papilite.se","version":"X.X","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS","encoding":"UTF-8"},"results":[{"postal_code":"11434","city":"Stockholm","latitude":"59.3293235","longitude":"18.0685808","county_code":"0180","county":"Stockholm","state_code":"01","state":"Stockholm","note":"","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS"}]}

XML

<results>
  <api>
    <name>PAP/API Lite</name>
    <url>https://papilite.se</url>
    <version>X.X</version>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
    <encoding>UTF-8</encoding>
  </api>
  <result>
    <postal_code>11434</postal_code>
    <city>Stockholm</city>
    <latitude>59.3293235</latitude>
    <longitude>18.0685808</longitude>
    <county_code>0180</county_code>
    <county>Stockholm</county>
    <state_code>01</state_code>
    <state>Stockholm</state>
    <note></note>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
  </result>
</results>

CSV

postal_code;city;latitude;longitude;county_code;county;state_code;state;note;updated
11434;Stockholm;59.3293235;18.0685808;0180;Stockholm;01;Stockholm;;ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
### PAP/API Lite | https://papilite.se | v X.X | ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS | UTF-8 ###

Postort

Svar på anrop baserat på postort ser ut enligt nedan. Svaret kan innehålla upp till 100 poster.

JSON

{"api":{"name":"PAP/API Lite","url":"https://papilite.se","version":"X.X","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS","encoding":"UTF-8"},"results":[{"postal_code":"10004","city":"Stockholm","latitude":"59.3293235","longitude":"18.0685808","county_code":"0180","county":"Stockholm","state_code":"01","state":"Stockholm","note":"","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS"},{"postal_code":"10005","city":"Stockholm","latitude":"59.3293235","longitude":"18.0685808","county_code":"0180","county":"Stockholm","state_code":"01","state":"Stockholm","note":"","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS"},{"postal_code":"10012","city":"Stockholm","latitude":"59.3293235","longitude":"18.0685808","county_code":"0180","county":"Stockholm","state_code":"01","state":"Stockholm","note":"","updated":"ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS"} [...]

XML

<results>
  <api>
    <name>PAP/API Lite</name>
    <url>https://papilite.se</url>
    <version>X.X</version>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
    <encoding>UTF-8</encoding>
  </api>
  <result>
    <postal_code>10004</postal_code>
    <city>Stockholm</city>
    <latitude>59.3293235</latitude>
    <longitude>18.0685808</longitude>
    <county_code>0180</county_code>
    <county>Stockholm</county>
    <state_code>01</state_code>
    <state>Stockholm</state>
    <note></note>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
  </result>
  <result>
    <postal_code>10005</postal_code>
    <city>Stockholm</city>
    <latitude>59.3293235</latitude>
    <longitude>18.0685808</longitude>
    <county_code>0180</county_code>
    <county>Stockholm</county>
    <state_code>01</state_code>
    <state>Stockholm</state>
    <note></note>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
  </result>
  <result>
    <postal_code>10012</postal_code>
    <city>Stockholm</city>
    <latitude>59.3293235</latitude>
    <longitude>18.0685808</longitude>
    <county_code>0180</county_code>
    <county>Stockholm</county>
    <state_code>01</state_code>
    <state>Stockholm</state>
    <note></note>
    <updated>ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS</updated>
  </result>
[...]

CSV

postal_code;city;latitude;longitude;county_code;county;state_code;state;note;updated
10004;Stockholm;59.3293235;18.0685808;0180;Stockholm;01;Stockholm;;ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
10005;Stockholm;59.3293235;18.0685808;0180;Stockholm;01;Stockholm;;ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
10012;Stockholm;59.3293235;18.0685808;0180;Stockholm;01;Stockholm;;ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
[...]
### PAP/API Lite | https:///docs | v X.X | ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS | UTF-8 ###

Latitud och longitud

Svar på anrop baserat på latitud och longitud ser ut exakt som svaret vid postort (enligt ovan). Skillnaden är dock den att svaret innehåller 50 poster och sorterat efter kortast distans.


FAQ

 • Hur aktuella är uppgifterna som kan hämtas ut?
  Alla uppgifter uppdateras regelbundet och för att vara mer exakt så sker detta var 14:de dag.
 • Finns det några adressuppgifter?
  Detta är en lite-version av avsomnade PAP/API och det är det som skiljer versionerna åt. Det finns alltså inga adressuppgifter.
 • Vilka uppgifter kan jag hämta ut?
  Förutom postnummer och postort får du även uppgifter om latitud, longitud, kommun, kommunkod, län och länskod för varje enskilt postnummer.
 • Vilka format kan jag hämta ut i?
  I dagsläget är det JSON, XML och CSV som gäller.
 • Kan jag få ut alla postnummer och postorter på en och samma gång?
  Det finns ingen möjlighet till en "bulk-hämtning" av alla uppgifter.
 • Vad skiljer egentligen paketen åt?
  Tripp är helt gratis och är ett såkallat standardpaket. Kanske för utvecklare eller begränsad användning. Trapp kostar en slant genom "engångsdonation" på 450 kr men ger även fler möjligheter. Bland annat med tio gånger fler anrop per dag, mer anpassat svar vid anrop och support med kort svarstid. Trull kostar några slantar till genom "engångsdonation" på 750 kr. Paket är extra allt och ger blandat annat dubbelt så många anrop per dag som Trapp och dessutom ännu snabbare svartid vid support.
 • Vad används donationspengarna till?
  Alla pengar från "engångsdonationer" återinvesteras i tjänsten för att göra allt ännu bättre. Bra kan bli bättre, och bättre kan bli bäst. Förutom vidareutveckling behövs det även serverkraft i takt med tjänsten växer.


Kontakt